Projecten – Ondersteuning bij beleidsvorming

 • Macro Economische Verkenning Noord-Nederland – opdrachtgever(s): SER Noord
 • Sociaaleconomisch beleidsplan gemeente De Fryske Marren – opdrachtgever(s): Gemeente De Fryske Marren
 • Economische visie en uitvoeringsagenda Smallingerland – opdrachtgever(s): Gemeente Smallingerland
 • Pilot Cottage Industries – opdrachtgever(s): Gemeenten Dongeradeel en De Marne en Kamer van Koophandel
 • MKB onderzoek Noord-Nederland – opdrachtgever(s): NOM
 • Pilot MKB dienstverlening Noord-Nederland – opdrachtgever(s): Ministerie van Economische Zaken
 • Masterplan strategische ontwikkeling Bonaire – opdrachtgever(s): Eilandbestuur Bonaire
 • Inventarisatie bouwsector aardbevingsregio – opdrachtgever(s): Regio Groningen-Assen
 • Grensoverschrijdende arbeidsmarkt Nederland-Duitsland – opdrachtgever(s): Provincie Groningen
 • Uitvoeringsprogramma F4 – opdrachtgever(s): Gemeente Leeuwarden
 • Onderzoek innovatieve bedrijvigheid Noord-Nederland – opdrachtgever(s): SNN
 • SWOT analyse nieuwe gemeente Midden-Groningen – opdrachtgever(s): Gemeente Slochteren
 • Economische portfolioanalyse Economic Board Groningen – opdrachtgever(s): Economic Board Groningen
 • Havenprogramma Den Helder – opdrachtgever(s): Gemeente Den Helder
 • Programma Amsterdam Smart City – opdrachtgever(s): Amsterdam Economic Board

Terug naar projectenoverzicht

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties