Projecten

Met veel enthousiasme en energie werken wij aan projecten voor opdrachtgevers in de publieke sector, publiek-private samenwerkingsverbanden en bedrijven. Graag laten we u een selectie zien van referentieprojecten die wij in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd:

Versterking economie

  • Ondersteuning te bieden bij beleidsvorming (klik hier voor referentieprojecten)
  • Onderbouwingen te leveren voor projecten en investeringen (klik hier voor referentieprojecten)
  • Economische samenwerking te bevorderen (klik hier voor referentieprojecten)
  • Te helpen bij visie- en strategieontwikkeling (klik hier voor referentieprojecten)
  • Project- en programmamanagement (klik hier voor referentieprojecten)
  • Impact van beleid en uitvoering te evalueren/ monitoren (klik hier voor referentieprojecten)                                                                                     

Versnelling energietransitie

  • Het opstellen van energieprogramma’s en beleid (klik hier voor referentieprojecten)
  • Het uitvoeren van haalbaarheidsstudies en businesscase ontwikkeling (klik hier voor referentieprojecten)
  • Monitoring en evaluatie (klik hier voor referentieprojecten)

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties