Geert Visser (adviseur)

Geert is sinds 2011 werkzaam bij E&E advies als adviseur economie en energietransitie. Als afgestudeerd Economisch geograaf aan de RuG heeft Geert een sterk analytisch vermogen en in zijn werkzaamheden staat een oplossingsgerichte en praktische aanpak centraal. Hij heeft in de afgelopen jaren als projectleider diverse overheden en bedrijven geadviseerd over uiteenlopende energievraagstukken en economische vraagstukken. Een gedegen analyse en zorgvuldige procesvoering vormen een belangrijke basis voor zijn advisering.

Geert is gespecialiseerd in economische impactstudies & onderbouwingen, beleidsontwikkeling en het monitoren en evalueren van beleid, programma’s en projecten. Zo heeft Geert de economische impact van de energietransitie in Overijssel en Flevoland geanalyseerd en onderbouwingen geleverd voor o.a. meerdere gebiedsontwikkelingen in Leeuwarden en de aanpak van de zuidelijke ringweg in Groningen. Voor diverse provincies, regio’s en gemeenten heeft Geert monitoringsinstrumenten ontwikkeld, waarmee de voortgang van de energietransitie of de ontwikkeling van economische speerpunten langjarig wordt gevolgd. Voorbeelden van evaluaties die Geert heeft uitgevoerd zijn de evaluatie van het programma Internationaal MVO van MVO Nederland, het REAP Noord-Brabant en het energiebeleid van de gemeente Hoogeveen.

Op dit moment is Geert als beleidscoördinator gedetacheerd bij het team Economie van de provincie Drenthe en werkt hij samen met de gemeente Groningen aan het doorontwikkelen en uitbouwen van het platform Groningen Energieneutraal 2035.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties