Monitoring en evaluatie

Wilt u weten of u uw klimaatdoelstellingen en ambities gaat halen en/of informatie hebben voor eventuele bijsturing? E&E advies beschikt over verschillende monitoringsinstrumenten waarmee we inzichtelijk kunnen maken in hoeverre uw organisatie, gemeente of regio op koers ligt. Door de huidige energiemix te vergelijken met de gestelde ambities ontstaat een waardevol inzicht voor uw klimaatbeleid. Daarnaast kunnen wij voor u inzichtelijk maken in hoeverre uitgevoerde activiteiten en acties hebben bijgedragen aan het realiseren van uw klimaatambities. Door ook voor activiteiten die nog in de pijplijn zitten de verwachte bijdrage aan het realiseren van uw klimaatambities in kaart te brengen, maken we voor u de resterende opgave inzichtelijk.

Daarnaast voeren wij evaluaties uit om te beoordelen of een organisatie de juiste acties heeft uitgevoerd en of deze acties op een juiste manier zijn uitgevoerd. Indien gewenst zetten wij de opgedane inzichten om in concrete aanbevelingen en acties als input voor klimaatprogramma’s en energieprojecten, zodat u daadwerkelijk uw ambities kunt realiseren.

Uitgelicht referentieproject: Energiemonitor Groningen

Klik hier voor meer referentieprojecten

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties