Ondersteuning bij beleidsvorming

Wilt u zich heroriënteren op uw economisch beleid? Heeft u behoefte aan een nieuw kader van waaruit de economie in uw regio wordt gestimuleerd? Voor het maken van de juiste strategische keuzes is een goede onderbouwing en uitvoeringsstrategie een absolute vereiste. Wij hebben veel ervaring met het opstellen van economische beleidsprogramma’s en helpen u graag. Samen werken we met u aan nieuw beleid dat aansluit bij het economisch profiel van uw regio en aansluit op relevante trends en ontwikkelingen. In onze aanpak staat een interactief proces met overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen altijd centraal, waardoor beleid kan rekenen op draagvlak binnen en buiten de eigen organisatie. 

Beleidsvoorbereidend onderzoek maakt altijd deel uit van onze advisering, maar kan ook separaat worden uitgevoerd.

Uitgelicht referentieproject: Sociaaleconomisch beleidsplan De Fryske Marren

Klik hier voor meer referentieprojecten

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties