Economie

Het versterken van de economie is de belangrijkste kernwaarde van ons bureau. De economie is in de afgelopen decennia veel dynamischer geworden en de economische vraagstukken complexer. Versterking van de economie vraagt in toenemende mate om een optimaal samenspel tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheid. Deze samenwerking moet ondersteuning bieden aan de reële behoefte vanuit de continu veranderende economische werkelijkheid. E&E advies levert een bijdrage aan de economische ontwikkeling van regio’s door:

  • Ondersteuning te bieden bij beleidsvorming (lees meer…)
  • Onderbouwingen te leveren voor projecten en investeringen (lees meer…)
  • Economische samenwerking te bevorderen (lees meer…)
  • Te helpen bij visie- en strategieontwikkeling (lees meer…)
  • Project- en programmamanagement (lees meer…)
  • Impact van beleid en uitvoering te evalueren/ monitoren (lees meer…)

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties